Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Spółka cywilna, ze względu na minimalną ilość formalności podczas jej zakładania, jest rozwiązaniem wyjątkowo atrakcyjnym dla przedsiębiorców, którzy zakładają działalność razem ze wspólnikiem. Dochodzi jednak do momentu, w którym pojawia się pytanie o przekształcenie spółki cywilnej w jawną. Z czym wiąże się ta zmiana?

 

Czy spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną?

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie to jest możliwe na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Proces przekształcenia spółki wymaga podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz dokonania rejestracji zmian w odpowiednich organach administracyjnych. Poszczególne kroki przedstawimy poniżej.

Przeczytaj również o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.

 

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną krok po kroku

W przeciwieństwie do innych rodzajów spółek, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w jawną nie ma konieczności przygotowania planu przekształcenia ani wyceniania majątku spółki. Oto etapy przekształcenia spółki cywilnej w jawną:

 

  • Decyzja o dokonaniu przekształcenia – po dokonaniu analizy sytuacji spółki cywilnej, wspólnicy powinni jednomyślnie podjąć decyzję o przekształceniu spółki.
  • Zmiana umowy spółki cywilnej do przepisów obowiązujących dla spółki jawnej – może to być dokonane na dwa sposoby. Jednym z nich jest dołączenie aneksu do już istniejącej umowy lub stworzenie nowej, odrębnej umowy nowej spółki jawnej.
  • Zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego – w tym celu załóż konto na Portalu Rejestrów Sądowych. Tam wypełnij elektroniczny wniosek, który umożliwi rejestrację Twojej spółki. Pamiętaj, aby przygotować takie informacje jak:

 

  1. firma, siedziba oraz adres spółki,
  2. dane i adresy wspólników,
  3. przedmiot działalności spółki,
  4. dane osób, które są upoważnione do reprezentowania spółki oraz sposób owej reprezentacji.

 

  • Rejestr w KRS – Twoja spółka powinna być zarejestrowana w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Proces ten będzie znacznie dłuższy, jeśli we wniosku pojawiły się błędy lub braki.

 

Sprawdź także, jak zmienić wspólnika w spółce cywilnej.

 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną skutki podatkowe

Spółka jawna stanowi niezależny podmiot, który uczestniczy nie tylko w umowach handlowych, lecz także podlega określonym prawom i obowiązkom. Istotne jest, aby w trakcie procesu przekształcenia zapewnić ciągłość aspektów prawnych działalności. Przekształcona spółka nadal może korzystać z przyznanych wcześniej ulg podatkowych, koncesji, zezwoleń oraz innych uprawnień. Ponadto, wszystkie wcześniej zawarte umowy, zarówno handlowe, jak i inne, pozostają w mocy i są kontynuowane po przekształceniu spółki.

Nie ulega zmianie sposób rozliczania podatku dochodowego dla spółki jawnej przez jej wspólników. Pomimo procesu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, wspólnicy nadal będą indywidualnie rozliczać dochód ze swojej spółki jako podatek dochodowy od osób fizycznych. Co więcej, jeśli przed przekształceniem spółka cywilna prowadzi księgę rachunkową, spółka jawna nie musi otwierać nowej księgi – może kontynuować prowadzenie dotychczasowej.

W celu zidentyfikowania potencjalnego ryzyka i możliwości optymalizacji podatkowej skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną a nieruchomości

W wyniku tego procesu, nowo utworzona spółka jawna formalnie staje się prawnym następcą spółki cywilnej. Oznacza to, że spółka jawna automatycznie przejmuje własność nieruchomości, które należały do spółki cywilnej. Dzięki temu nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych czynności prawnych związanych z przeniesieniem praw własności do nieruchomości. Spółka jawna staje się więc bezpośrednim właścicielem nieruchomości, co zapewnia ciągłość w zarządzaniu i wykorzystywaniu tych aktywów w dalszym toku działalności gospodarczej.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.