Usługi

Bieżąca działalność

Sporządzanie / analiza umów

Dobra umowa powinna być jednocześnie zrozumiała dla stron i możliwie wyczerpująca (co wcale nie oznacza obszerna!). Obowiązki stron, udzielone zabezpieczenia (zadatki, zaliczki, gwarancje, kary umowne) i przyjęte terminy nie mogą budzić żadnych wątpliwości na etapie zawierania umowy. I choć z naszej wieloletniej praktyki wynika, że nie da się przewidzieć wszystkich zakrętów współpracy, to dobra umowa będzie najpewniejszą nawigacją.
Naszych Klientów zachęcamy do konsultowania z nami również tych umów, które co do zasady nie podlegają negocjacjom (wszędzie tam, gdzie druga strona posługuje się regulaminami i wzorcami umowy). Dlaczego? Bo świadomość określonych w umowie konsekwencji działań stron może powstrzymać przed pochopnym wchodzeniem w ryzykowne biznesowe relacje.

Sprawy pracownicze

Spory z pracownikami, szczególnie, gdy obejmują dowodzenie winy bądź jej braku w rozwiązaniu stosunku pracy, bywają niezwykle burzliwe i bardzo obciążające dla całej firmy. Dbałości o stronę formalną procesu (w tym zebranie i przedstawienie dowodów) musi towarzyszyć generalna i mądra refleksja nad ostatecznym bilansem sprawy, która ostatecznie wygrana może pochłonąć zbyt wiele ofiar – rolą Twojego pełnomocnika jest doradzić Ci najlepsze rozwiązanie sytuacji.
Prawne zagadnienia związane z zatrudnieniem to jednak nie tylko kwestie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy – to również wszelkie umowy zabezpieczające interesy pracodawcy w trakcie trwania zatrudnienia, a więc dotyczące zakazu konkurencji, powierzenia mienia, praw autorskich oraz zachowania tajemnicy firmy.

Obsługa korporacyjna Spółek

Prowadzenie spółki to nie tylko działalność biznesowa, ale także konieczność spełnienia szeregu obowiązków formalnych wobec różnych podmiotów (KRS, urzędy skarbowe, wspólnicy/akcjonariusze spółki).
Poprowadzimy obsługę walnych zgromadzeń, przygotowujemy uchwały, umowy (między spółką a członkiem zarządu, między wspólnikami).

Windykacja należności

W 2019 r., co czwarta wystawiona przez polską firmę faktura nie została zapłacona w terminie. W przypadku ponad połowy przedsiębiorców opóźnienia płatnicze ich kontrahentów przekroczyły 60 dni. Nie masz wpływu na sytuację finansową swoich odbiorców – to prawda, ale możesz podjąć szereg działań zapobiegających płatniczym zatorom oraz minimalizujących ich skutki – kluczem są Twoi odpowiednio wyszkoleni pracownicy oraz informacja („Information is money!”).
Jeśli już zaległość stała się faktem, musisz działać bardzo szybko i przekazać sprawę profesjonalistom – z pewnością nie jesteś jedynym wierzycielem swojego kontrahenta. Kompleksowo i bez zbędnej zwłoki poprowadzimy windykację Twoich dłużników – wystosujemy wezwania do zapłaty, wniesiemy do sądu pozew i będziemy aktywnie uczestniczyć w postępowaniu egzekucyjnym.

Skontaktuj się z nami

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.