Stwierdzenie zgonu przez lekarza – kwestie prawne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Stwierdzenie zgonu przez lekarza jest procesem nie tylko medycznym, ale także prawnym, który wymaga ścisłego przestrzegania określonych procedur i regulacji. Przepisy dotyczące stwierdzenia zgonu są dokładnie określone w ustawach i rozporządzeniach, mających na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu tej procedury oraz ochronę praw osób zmarłych i ich bliskich.

 

Ile czasu ma lekarz na stwierdzenie zgonu?

Zgodnie z przepisami, lekarz powinien dokonać stwierdzenia zgonu niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zgonie. Oznacza to, że lekarz powinien udać się na miejsce zgonu i przeprowadzić odpowiednie procedury najszybciej jak to możliwe. W praktyce czas ten może się różnić w zależności od okoliczności, takich jak miejsce zgonu (szpital, dom, miejsce publiczne), dostępność lekarza oraz charakter zdarzenia (naturalna śmierć, wypadek, przestępstwo). W przypadkach, gdy zgon nastąpił w szpitalu, stwierdzenie zgonu przez lekarza dyżurnego następuje zazwyczaj natychmiast po śmierci pacjenta. Natomiast w sytuacjach, gdy zgon nastąpił poza szpitalem, może być konieczne oczekiwanie na przybycie lekarza, który ma uprawnienia do stwierdzania zgonu.

Warto również zauważyć, że w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że śmierć mogła być wynikiem przestępstwa, procedury mogą być bardziej skomplikowane, a czas potrzebny na stwierdzenie zgonu przez lekarza może się wydłużyć z powodu konieczności zaangażowania organów ścigania i przeprowadzenia sekcji zwłok.

Przeczytaj również, jak założyć działalność gospodarczą jako lekarz krok po kroku.

 

W jaki sposób lekarz stwierdza zgon?

Stwierdzenie zgonu przez lekarza to proces, który obejmuje kilka kroków mających na celu potwierdzenie, że doszło do śmierci, oraz formalne udokumentowanie tego faktu. Procedura ta opiera się na ocenie klinicznej oraz przestrzeganiu odpowiednich przepisów prawnych. Aby stwierdzić zgon, lekarz osobiście wykonuje badania, podczas których sprawdza:

 

 • czy nie ma oznak pracy serca,
 • czy nie ma obecności szmerów oddechowych,
 • czy nie występuje reakcja na bodźce zewnętrzne,
 • pojawienia się plam opadowych na ciele,
 • spadek temperatury ciała,
 • ewentualne widoczne oznaki rozkładu, jeśli zgon nastąpił wcześniej,
 • sztywność mięśni pojawiająca się kilka godzin po śmierci.

 

Lekarz dokonujący stwierdzenia zgonu musi być pewny swojej diagnozy, aby uniknąć wszelkich pomyłek, które mogą mieć poważne konsekwencje prawne i etyczne.

 

Kto wydaje postanowienie o stwierdzeniu zgonu?

Lekarz, który jako pierwszy bada ciało i stwierdza brak oznak życia, ma obowiązek wystawić kartę zgonu. Może to być lekarz rodzinny, lekarz dyżurujący w szpitalu, lekarz pogotowia ratunkowego lub inny lekarz uprawniony do stwierdzania zgonu. W karcie zgonu zawarte są informacje o zmarłym, dokładny czas i miejsce zgonu oraz przypuszczalna przyczyna zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem poświadczającym zgon i jest niezbędna do dalszych procedur, takich jak rejestracja zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Po wydaniu karty zgonu przez lekarza rodzina zmarłego lub upoważniona osoba musi zgłosić zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Na podstawie karty zgonu Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym zgon i jest potrzebny do dalszych procedur prawnych i administracyjnych, takich jak kwestie spadkowe czy ubezpieczeniowe.

 

Kto może stwierdzić zgon pacjenta?

Zgon pacjenta może stwierdzić każdy lekarz, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego zadania. W praktyce oznacza to, że:

 

 • mogą stwierdzić zgon swoich pacjentów,
 • jeśli zgon nastąpił w szpitalu, stwierdza go lekarz dyżurny lub lekarz prowadzący oddział, na którym przebywał pacjent,
 • w sytuacjach nagłych, gdy zgon nastąpił poza szpitalem, np. na ulicy podczas akcji ratunkowej lub w domu, lekarz zespołu ratownictwa medycznego ma uprawnienia do stwierdzenia zgonu,
 • gdy zgon nastąpił w podejrzanych okolicznościach, np. zgon nagły, zgon w wyniku wypadku czy przestępstwa, lekarz medycyny sądowej może być zaangażowany w stwierdzenie zgonu i przeprowadzenie sekcji zwłok.

 

Aby stwierdzić zgon, lekarz musi przeprowadzić dokładne badanie, aby upewnić się, że pacjent nie wykazuje oznak życia. Obejmuje to sprawdzenie braku tętna, oddechu, reakcji na bodźce i brak czynności serca. Po stwierdzeniu zgonu lekarz wypełnia kartę zgonu, która zawiera informacje o zmarłym, przyczynie zgonu i jego czasie.

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z prawnikiem dla lekarza Toruń.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.