Prywatny gabinet lekarski wymogi sanepidu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Prowadzenie praktyki lekarskiej lub przychodni medycznej określane jest przez ogólne przepisy polskiego prawa. W poniższym artykule przybliżymy temat prywatny gabinet lekarski wymogi sanepidu, które należy przestrzegać, aby placówka działała zgodnie z prawem. Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie, które powinny zostać zastosowane podczas zakładania gabinetu lekarskiego.

 

Gabinet lekarski – wstępne wymogi

Zakładając gabinet lekarski, należy spełnić szereg wymogów prawnych i regulacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów oraz wysoką jakość świadczonych usług. Oto kilka podstawowych kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 • dysponowanie pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i odpowiedni sprzęt medyczny do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także posiadanie opinii odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Jak otworzyć gabinet logopedyczny z NFZ?

 

Podmiot leczniczy wymagania lokalowe

Przedmiot leczniczy musi posiadać nadany tytuł prawny lokalu, w którym wykonywana będzie działalność medyczna. Dokument może stanowić formę umowy najmu (stosunek obligacyjny związany z prawem do używania rzeczy cudzej) lub aktu własności (stosunku własności). Niepubliczne placówki medyczne koniecznie muszą spełniać wszystkie wymogi sanitarne uwzględnione w polskim prawie.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) powinny odpowiadać wymaganiom ogólnobudowlanym (pomieszczenia muszą spełniać ogólne wymogi prawne, zawarte w ustawie z 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a ponadto specyficzne wymogi dla specjalistycznych pomieszczeń). Sprawdź również, jak założyć przychodnię lekarską.

Istotne jest również dostosowanie wymagań do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej i do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (chodzi tu przede wszystkim o warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne).

 

Gabinet lekarski wysokość pomieszczeń

Wysokość pomieszczeń nie powinna być mniejsza od 3,1 m – to wystarczający wymiar, aby zapewnić przestronność i komfort wykonywanej pracy. Warto również podkreślić fakt, że pomieszczenie przeznaczone na gabinet powinno stanowić odrębny lokal (wyjątkiem jest prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym).

Przeczytaj także – pieczątka lekarska wymogi.

 

Ile metrów musi mieć gabinet lekarski?

Wielkość gabinetu lekarskiego uzależniona jest od praktyki lekarskiej. Dlatego powierzchnia gabinetu przeznaczonego do indywidualnej praktyki lekarskiej powinna wynosić minimum 12 m2. Natomiast gabinet lekarza rodzinnego powinien mieścić się w pomieszczeniu, które mierzy 15 m2. Dodatkowo powinna zostać wydzielona przestrzeń o wielkości min. 1,5 m2 przeznaczona na kabinę, w której pacjent może się rozebrać. W niej musi znajdować się wieszak, lustro oraz krzesło. Te elementy zapewniają pacjentom komfort podczas wizyty.

Gabinet stomatologiczny, w którym znajduje się jeden fotel, musi mieć powierzchnię o wielkości min. 12 m2. Każdy dodatkowy fotel to kolejne 8 m2 więcej wymaganej powierzchni.

 

Czy gabinet lekarski musi mieć okno?

Zgodnie z polskim prawem, gabinet lekarski musi mieć okno, które można otwierać. Zapewnia to nie tylko dostęp do naturalnego oświetlenia, ale również umożliwia odpowiednią wentylację pomieszczenia. Jednak same okna nie wystarczą do zapewnienia właściwej jakości powietrza. Gabinet lekarski musi być wyposażony w wentylację grawitacyjno-kanałową, która zapewnia co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę.

W przypadku gabinetów stomatologicznych wymagania są jeszcze bardziej rygorystyczne z powodu większej ilości pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. W takich gabinetach obowiązkowa jest wentylacja mechaniczna, która skuteczniej usuwa zanieczyszczenia i zapewnia czyste powietrze.

Istotne jest również odpowiednie osłonięcie okien w gabinetach lekarskich. Najlepiej sprawdzają się rolety wykonane z jasnej tkaniny, które zapewniają prywatność pacjentom, jednocześnie umożliwiając dostęp do naturalnego światła. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie komfortowych i higienicznych warunków pracy oraz opieki nad pacjentami.

 

Co sprawdza Sanepid w gabinecie lekarskim?

Sanepid w gabinecie lekarskim musi sprawdzić wiele elementów, które odpowiadają za zgodność pomieszczenia z odpowiednimi standardami, które umożliwiają prowadzenie praktyki lekarskiej w danym miejscu. Jeśli spodziewasz się kontroli Sanepidu, sprawdź następujące elementy:

 • ważność dokumentów – takich jak procedury, instrukcje, faktury za określone usługi, obecność odpowiednich tabliczek informacyjnych,
 • daty ważności – sprzętu medycznego oraz produktów higienicznych,
 • wyposażenie gabinetów – czy jest w nich umywalka, dozownik z mydłem, ręcznik papierowy, odrębne pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie na środki czystości, wentylacja, meble medyczne, rolety w oknach, czy gabinety są łatwe do czyszczenia,
 • poprawność przechowywania odpadów medycznych – oznakowanie worków z odpadami medycznymi, obecność termometru w brudowniku i lodówce, przechowywanie worków na odpady w sztywnych pojemnikach,
 • czystość – wewnątrz dozownika na mydło i papier, szafki na zewnątrz oraz wewnątrz, lampy, klamki, framugi i inne drobne elementy,
 • szatnia dla personelu – miejsce na czyste fartuchy, miejsce na noszoną bieliznę, osobne miejsce na ubranie wierzchnie, osobne szafki na fartuchy i buty noszone w placówce medycznej, obecność kosza na brudną bieliznę.

 

PAMIĘTAJ! Nie jest to szczegółowa lista elementów do sprawdzenia przed wizytą Sanepidu, dlatego przed kontrolą upewnij się, że zachowałeś wszelkie środki czystości wymagane w gabinecie lekarskim. Jeśli chcesz mieć pewność, że zwróciłeś uwagę na wszelkie aspekty ochrony, skontaktuj się ze specjalistką prawa medycznego – radcą prawnym Anną Orłowską.

 

Sanepid procedury medyczne

Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem standardów sanitarnych i higienicznych w różnych obszarach, w tym w placówkach świadczących usługi medyczne. Procedury i wymagania sanepidu dotyczące placówek medycznych są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. Oto kilka podstawowych aspektów, które są zwykle brane pod uwagę:

 • Higiena i dezynfekcja – placówki medyczne i prywatne gabinety lekarskie muszą przestrzegać surowych procedur higienicznych, w tym regularnej dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń, sterylizacji narzędzi oraz utrzymania czystości.
 • Zarządzanie odpadami – wszystkie placówki muszą mieć odpowiednie procedury dotyczące segregacji, przechowywania i utylizacji odpadów medycznych, w tym ostrych i zakaźnych.
 • Warunki przechowywania leków i substancji chemicznych – muszą być spełnione określone wymagania dotyczące przechowywania leków, szczepionek i substancji chemicznych, w tym zapewnienie odpowiedniej temperatury i bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo pacjentów i personelu – placówki medyczne i prywatne gabinety lekarskie są zobowiązane do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla pacjentów i personelu, co obejmuje odpowiednie procedury awaryjne, dostępność sprzętu ratunkowego i przestrzeganie zasad BHP.
 • Szkolenia dla personelu – pracownicy gabinetów lekarskich powinni być regularnie szkoleni w zakresie higieny, pierwszej pomocy, postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz obsługi sprzętu medycznego.
 • Kontrola infekcji – placówki muszą stosować procedury zapobiegania i kontroli infekcji, w tym izolowanie pacjentów z chorobami zakaźnymi i stosowanie środków ochrony osobistej.
 • Dokumentacja i raportowanie – ważna jest prawidłowa dokumentacja procedur medycznych, w tym zapisy dotyczące sterylizacji, dezynfekcji i utylizacji odpadów, a także zgłaszanie wszelkich incydentów sanitarnych.
 • Inspekcje i audyty – placówki medyczne i gabinety lekarskie mogą być regularnie kontrolowane przez sanepid, co obejmuje inspekcje sanitarno-higieniczne oraz ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami.
 • Procedury związane z pandemiami i sytuacjami nadzwyczajnymi – w obliczu pandemii lub innych sytuacji nadzwyczajnych, placówki muszą być przygotowane do szybkiego dostosowywania procedur i zwiększenia środków ochrony.
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia – placówki mogą być również zobowiązane do prowadzenia działań edukacyjnych i promowania zdrowia wśród pacjentów i społeczności.

 

Co sprawdza Sanepid w gabinecie lekarskim?

Sanepid podczas kontroli gabinetu lekarskiego sprawdza szereg aspektów związanych z higieną, bezpieczeństwem oraz zgodnością z przepisami. Inspektorzy oceniają czystość pomieszczeń i sprzętu medycznego, stan sanitarny łazienek, prawidłowość przechowywania i utylizacji odpadów medycznych, a także działanie systemów wentylacyjnych oraz oświetlenie, w tym obecność otwieranych okien. Weryfikowane są również ergonomia stanowisk pracy, temperatura pomieszczeń oraz prowadzenie dokumentacji sanitarno-higienicznej. Taka kontrola jest ważna, ponieważ zapewnia najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla ochrony zdrowia pacjentów i personelu medycznego, zapobiegając rozprzestrzenianiu się infekcji i innych zagrożeń zdrowotnych.

Dowiedz się więcej na temat praktyka lekarska PKD.

 

Specjalistyczne wyposażenie gabinetów lekarskich

Jednym z najważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas urządzania prywatnego gabinetu lekarskiego, jest specjalistyczne wyposażenie. Wymagania te mogą różnić się w zależności od kraju i specyfiki działalności, ale istnieją pewne ogólne zasady, których należy przestrzegać. Oto niektóre z nich:

 • dostosowanie przestrzeni do rodzaju świadczonych usług – lokal powinien być dostosowany do rodzaju i zakresu świadczonych usług medycznych. Przykładowo, gabinet stomatologiczny będzie wymagał innego wyposażenia i układu niż poradnia ogólnomedyczna.
 • odpowiednie wyposażenie gabinetu – konieczne jest, aby gabinet lekarski został wyposażony w specjalny sprzęt, aparaturę i meble dostosowane do działalności medycznej np. profesjonalne kozetki lekarskie, a także wszelkie inne niezbędne narzędzia i akcesoria.
 • warunki przechowywania leków i sprzętu – w przypadku przechowywania leków i sprzętu medycznego, lokal musi spełniać odpowiednie warunki, takie jak odpowiednia temperatura, wilgotność i zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Standardy higieny i sanitarne – lokal musi spełniać wysokie standardy higieny. Obejmuje to regularną dezynfekcję, odpowiednią wentylację oraz dostęp do środków higienicznych dla personelu i pacjentów.
 • System zarządzania odpadami – podmiot leczniczy musi mieć sprawny system zarządzania odpadami medycznymi i innymi odpadami specjalistycznymi.

 

Każda placówka medyczna powinna być świadoma lokalnych przepisów i wymogów sanepidu, a także regularnie aktualizować swoje procedury w odpowiedzi na zmieniające się wytyczne i przepisy. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z lokalnym oddziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub zatrudnić prawnika dla lekarza. Nasi prawnicy zajmują się zakładaniem placówek medycznych i kontrolą prawną ich funkcjonowania. Zachęcamy do kontaktu.

Mamy nadzieję, że powyższa treść przybliżyła Państwu temat prywatnego gabinetu lekarskiego wymogów sanepidu. W razie potrzeby odsyłamy również do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 roku, które dotyczy szczegółowych wymagań pomieszczeń i urządzeń podmiotu, wykonującego działalność lekarską (art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej).

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.