Praktyka lekarska PKD

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Rozpoczęcie własnej praktyki lekarskiej wymaga zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej. W procesie rejestracji w działalności w CEiDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej) konieczne jest wskazanie odpowiedniego dla naszej działalności kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Rejestracja w CEiDG będzie poprzedzała zgłoszenie praktyki do RPWDL (czyli Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą). Przeczytaj nasz artykuł praktyka lekarska PKD.

 

Praktyka lekarska PKD dla różnych specjalizacji

Dla praktyki lekarskiej odpowiednie są kody z grupy 86.2, która obejmuje świadczone przez lekarzy: porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie. Co istotne, jednej praktyce może odpowiadać kilka kodów PKD – wszystkie te kody można wpisać w ewidencji, przy czym tylko jeden z kodów PKD będzie odpowiadał działalności przeważającej.

Poza PKD ściśle związanym z praktyką lekarską lekarze wybierają często również kod 86.90.D (działalność paramedyczna), 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna), czy (47.91.Z) sprzedaż przez Internet.

Więcej o praktyce lekarskiej, przeczytasz w naszym tekście na temat lekarz działalność gospodarcza krok po kroku.

 

Lekarz PKD

86.21.Z Praktyka ogólna lekarska (nie obejmuje działalności szpitali, praktyki specjalistycznej, dentystycznej, fizjoterapeutycznej, paramedycznej)

albo

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna – obejmuje porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów (a nie obejmuje działalności szpitali, praktyki dentystycznej, fizjoterapeutycznej, paramedycznej).

 

PKD stomatologia

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna – obejmuje praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne (a nie obejmuje produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom, działalności szpitali, pomocniczej działalności dentystycznej, tj. higienistek i asystentek dentystycznych).

Przeczytaj również, czy lekarz rezydent może operować.

 

PKD protetyka stomatologiczna

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – obejmuje produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych.

 

PKD pielęgniarka

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych – obejmuje indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną (nie obejmuje leczenia medycznego, pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską).

 

PKD psycholog

86.90.Z Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – obejmuje działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Przeczytaj również – prywatny gabinet lekarski wymogi Sanepidu.

 

PKD fizjoterapia

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna – obejmuje indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Poza tym działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

 

PKD dietetyk medyczny

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – obejmuje m.in. działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia.

 

PKD masaż leczniczy

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna – obejmuje indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

 

Czy praktyka lekarska w badaniu klinicznym musi dodać kod PKD?

Jeżeli lekarz prowadzący praktykę lekarską zajmuje się także badaniami klinicznymi, powinien uwzględnić w swoim przedmiocie działalności kod PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, które obejmują m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie nauk medycznych, włączając badania kliniczne).

Myślę, że udało nam się zgłębić temat praktyka lekarska PKD. W razie wątpliwości prawnych dotyczących tego tematu, zapraszamy do kontaktu.

Czy wiesz jakie są wymogi dla pieczątki lekarskiej?

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.