Odpowiedzialność prezesa za dług spółki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Rola prezesa spółki to ogromna odpowiedzialność wobec interesariuszy oraz stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych aspektów jest kwestia odpowiedzialności prezesa za zadłużenie spółki. Dług spółki wpływa na jej zdolność do funkcjonowania, a także stawia pytania dotyczące decyzji zarządczych i polityki finansowej.

 

Kiedy prezes odpowiada za długi spółki?

Odpowiedzialność prezesa za długi spółki zazwyczaj wynika z charakterystyki struktury prawnej danego przedsiębiorstwa. W kontekście problemów finansowych spółki z o. o., ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionych udziałów staje się kluczowym aspektem. Niemniej jednak nawet gdy wspólnicy nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem, to nie oznacza, że długi spółki pozostają bez odpowiedzialności.

W sytuacji, gdy egzekucja wobec samej spółki nie przynosi oczekiwanych rezultatów, członkowie zarządu, w tym prezes, ponoszą solidarną odpowiedzialność za uregulowanie zadłużenia. Oznacza to, że wszyscy członkowie zarządu, niezależnie od pełnionej funkcji, są zobowiązani do równego wkładu w uregulowanie długu spółki. To podejście ma na celu skuteczne zabezpieczenie interesów wierzycieli i sprawiedliwe podzielenie ciężaru odpowiedzialności w sytuacji trudności finansowych spółki. Ze względu na długi firmy niekiedy potrzebne jest podjęcie decyzji, kiedy sprzedać firmę.

 

Odpowiedzialność prezesa za długi podatkowe firmy

Należy zauważyć, że podejmowanie właściwych działań w zakresie podatków jest nie tylko kwestią korzyści finansowych, ale także istotnym aspektem z punktu widzenia zgodności z przepisami. Niezachowanie należytej staranności w obszarze podatków może prowadzić do powstania długów podatkowych, za które indywidualnie odpowiadać będzie członek zarządu. Analogicznie do innych zobowiązań spółki, odpowiedzialność prezesa za długi podatkowe spółki i pozostałych członków zarządu jest wspólna. Odpowiedzialność ta obejmuje zobowiązania, które narosły w okresie pełnienia przez zarząd swoich obowiązków. Długi podatkowe firmy, będące wynikiem niedopełnienia obowiązków podatkowych, stają się zatem przedmiotem solidarnej odpowiedzialności członków zarządu.

 

Czy prezes spółki odpowiada swoim majątkiem?

Odpowiedzialność prezesa spółki może obejmować osobistą odpowiedzialność finansową, zwłaszcza gdy egzekucja spółki nie prowadzi do pełnego zaspokojenia wierzycieli. W takich sytuacjach wierzyciele mają prawo domagać się spłaty zobowiązań od konkretnego członka zarządu, całego zarządu lub też wybranych członków, w zależności od przyczyn i okoliczności danego zadłużenia.

W praktyce taka odpowiedzialność może obejmować konieczność zwrotu części zysków uzyskanych z funkcji zarządczych lub pokrycia strat poniesionych przez spółkę przy użyciu majątku osobistego. Takie działanie z prawnego punktu widzenia ma na celu zachęcenie do odpowiedzialnego i zgodnego z prawem zarządzania spółką, jednocześnie chroniąc interesy wierzycieli.

 

Czy można wyłączyć odpowiedzialność prezesa za długi spółki?

Oczywiście, istnieje możliwość zabezpieczenia prezesa przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki. Jednym z rozwiązań jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w odpowiednim czasie. Kluczowym momentem w tym procesie jest wystąpienie okoliczności uzasadniających ogłoszenie upadłości, a wniosek powinien zostać złożony w ciągu 30 dni od ich wystąpienia.

Inną alternatywą jest uzyskanie przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego. W takim przypadku członek zarządu musi udowodnić, że nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto, konieczne jest wykazanie, że wierzyciel nie doznał szkody z powodu długów spółki.

Zabezpieczenie prezesa przed osobistą odpowiedzialnością wymaga starannej analizy okoliczności i możliwości działania zgodnie z obowiązującym prawem. Szybkie skonsultowanie się z ekspertem prawnym może być kluczowe dla właściwego zrozumienia procedur oraz skutków podejmowanych działań w kontekście unikania odpowiedzialności za zadłużenie spółki.

Potrzebujesz porady prawnika? Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.