Jak założyć przychodnię lekarską?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Rozwijający się sektor opieki zdrowotnej stawia przed wieloma specjalistami wyjątkowe wyzwania. Jednym z najważniejszych kroków, które mogą podjąć lekarze pragnący działać niezależnie, jest założenie własnej przychodni lekarskiej. To decyzja, która nie tylko umożliwia większą kontrolę nad samą praktyką, ale także wpływa na jakość świadczonych usług. Dziś skupimy się na najważniejszych aspektach tego zagadnienia i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak założyć przychodnię lekarską.

Przychodnia lekarska a praktyka lekarska

Rozpoczynając swoją własną praktykę w dziedzinie opieki zdrowotnej, lekarze stają przed strategicznym wyborem między założeniem indywidualnej praktyki lekarskiej a założeniem przychodni lekarskiej. Obie drogi mają swoje zalety, a wybór między nimi zależy od wielu czynników.

Założenie indywidualnej praktyki lekarskiej otwiera drzwi do pełnej autonomii i kontroli dla lekarza. Decyzje dotyczące organizacji grafiku, zakresu usług i stylu pracy są całkowicie w rękach jednego specjalisty. Niemniej jednak owa samodzielność niesie za sobą również odpowiedzialność za wszystkie aspekty zarządzania praktyką, co może być wyzwaniem dla tych, którzy preferują skupienie się wyłącznie na aspektach medycznych swojej pracy.

Natomiast założenie przychodni lekarskiej umożliwia współpracę zespołową i dzielenie się obowiązkami między różnymi specjalistami. Przychodnie często oferują szerszy zakres usług medycznych, co przyciąga różnorodną grupę pacjentów. Jednak współpraca z zespołem wymaga efektywnej komunikacji i koordynacji, co może stanowić wyzwanie dla tych, którzy przyzwyczajeni są do samodzielnej pracy. Dowiedz się, czy lekarz może zatrudnić lekarza.

Kto może otworzyć przychodnię?

Otwarcia lub przejęcia przychodni lekarskiej może dokonać każda osoba lub spółka posiadająca możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy przykładową listę podmiotów, które najczęściej decydują się na otwarcie przychodni lekarskich:

 • lekarze i specjaliści medyczni, tacy jak chirurdzy czy stomatolodzy,
 • grupy lekarzy lub zespoły medyczne,
 • inni profesjonaliści medyczni, tacy jak pielęgniarki praktykujące niezależnie, fizjoterapeuci czy psychoterapeuci,
 • instytucje medyczne, takie jak szpitale czy kliniki uniwersyteckie mogą posiadać przychodnie lekarskie jako swoje filie.

Osoba lub grupa planująca otwarcie przychodni powinna dokładnie sprawdzić obowiązujące przepisy i uzyskać odpowiednie zezwolenia oraz licencje. Profesjonalna pomoc prawnika i konsultacja z organami zdrowia publicznego mogą być kluczowe w procesie zakładania przychodni lekarskiej. Skontaktuj się z prawnikiem dla lekarza.

Kto może prowadzić POZ?

W Polskim systemie opieki zdrowotnej POZ stanowi kluczową część, oferującą podstawową opiekę zdrowotną pacjentom, która może być prowadzona przez:

 • lekarzy rodzinnych – lekarze, którzy ukończyli specjalizację z medycyny rodzinnej,
 • lekarzy ogólnych – lekarze, którzy ukończyli specjalizację w innych dziedzinach medycyny, między innymi internista i pediatra (mający uprawnienia do pracy w POZ),
 • pielęgniarki rodzinne – pielęgniarki rodzinne również odgrywają ważną rolę w POZ i mogą zarządzać własnymi praktykami w ramach tej dziedziny,
 • podmioty lecznicze – niektóre podmioty lecznicze, takie jak przychodnie zdrowia, mogą również świadczyć usługi POZ.

Kto może być właścicielem przychodni lekarskiej?

Tak naprawdę właścicielem przychodni lekarskiej może być każda osoba lub osoba prywatna, czyli spółka mająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej wymieniamy potencjalnych właścicieli przychodni lekarskiej:

 • lekarze – indywidualni lekarze, posiadający odpowiednie kwalifikacje i licencje mogą być właścicielami prywatnych praktyk lekarskich,
 • grupy lekarskie – zakładać i zarządzać przychodniami mogą grupy lekarzy lub zespoły medyczne,
 • firmy zarządzające opieką zdrowotną – firmy specjalizujące się w zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej także mogą być właścicielami przychodni i dostarczać wsparcie administracyjne oraz finansowe,
 • instytucje medyczne – instytucje takie jak szpitale, kliniki uniwersyteckie lub inne instytucje medyczne mogą posiadać i zarządzać przychodniami lekarskimi jako częścią swojej sieci opieki zdrowotnej.

W każdym przypadku istotne jest przestrzeganie przepisów, uzyskiwanie niezbędnych licencji i zezwoleń, a także zachowanie standardów etycznych i jakości opieki zdrowotnej. Własność przychodni lekarskiej wiąże się z pewnymi obowiązkami i odpowiedzialnościami, zarówno wobec pacjentów, jak i organów regulacyjnych.

Co trzeba zrobić, żeby otworzyć przychodnię?

Otwarcie przychodni lekarskiej to proces, który wymaga dokładnego planowania, spełnienia określonych wymagań prawnych i zdobycia niezbędnych zezwoleń. Przedstawiamy ogólne kroki, które należy podjąć w celu otworzenia przychodni lekarskiej:

KROK 1: Przygotowanie biznesplanu – sporządź dokładny biznesplan, który uwzględni aspekty, takie jak specjalizacja przychodni, zakres usług, analiza rynku, konkurencja, plan finansowy oraz projekcję przychodów i kosztów.

KROK 2: Rejestracja działalności – zarejestruj działalność przychodni w odpowiednim organie administracyjnym, uzyskaj NIP, REGON oraz zarejestruj się w ZUS.

KROK 3: Kwalifikacje lekarskie – upewnij się, że wszyscy lekarze i personel medyczny mają odpowiednie kwalifikacje, licencje i rejestracje wymagane przez organy zdrowia publicznego.

KROK 4: Lokalizacja – wybierz odpowiednią lokalizacją dla przychodni, uwzględniając dostępność dla pacjentów, konkurencję, a także przepisy planowania przestrzennego.

KROK 5: Infrastruktura – dostosuj lokal do potrzeb lekarzy, jak i pacjentów. Oznacza to zadbanie o gabinety lekarskie, poczekalnie, toalety, dostęp do sprzętu medycznego itp. Zwróć uwagę na standardy BHP.

KROK 6: Personel – zatrudnij personel medyczny, pielęgniarski i administracyjny. Zapewnij odpowiednie szkolenie zgodnie z wymaganiami zawodowymi.

KROK 7: Zgromadzenie niezbędnych zasobów – wyposaż przychodnię w niezbędne sprzęty medyczne, systemy informatyczne, systemy rejestracji pacjentów itp.

KROK 8: Zezwolenia i licencje – uzyskaj niezbędne zezwolenia i licencje, w tym pozwolenie na prowadzenie placówki zdrowia od organu nadzorującego.

KROK 9: Umowy z NFZ – jeśli planujesz świadczyć usługi na rzecz NFZ, zawrzyj umowę z odpowiednim oddziałem NFZ.

KROK 10: Ochrona danych osobowych – przygotuj się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) w zakresie przechowywania i przetwarzania danych pacjentów.

Monitoruj i dostosowuj działalność przychodni zgodnie z potrzebami pacjentów, zmianami przepisów i najlepszymi praktykami w opiece zdrowotnej. Przed otworzeniem przychodni zalecamy skonsultować się z prawnikiem dla lekarza, który podpowie, jak założyć przychodnię lekarską. Czy wiesz, jak założyć gabinet lekarski?

Jak założyć praktykę lekarską?

Założenie praktyki lekarskiej wiąże się z koniecznością otwarcia jednoosobowej działalności oraz wpisem do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Podobnie jak w przypadku zakładania przychodni, najpierw musisz zarejestrować swoją działalność. W rodzaju wykonywanej działalności możesz podać praktykę ogólną, lekarską specjalistyczną lub dentystyczną. Po otrzymaniu numeru NIP i REGON musisz zarejestrować się w ZUS-ie.

Podmiot leczniczy a indywidualna praktyka lekarska

Podmiot lecznicy i indywidualna praktyka lekarska to dwie różne formy organizacji w zakresie świadczenia usług medycznych. Właścicielem podmiotu leczniczego może być m.in. grupa lekarzy czy szpital, a decyzje są podejmowane wspólnie przez zespół zarządzający. Podmiot leczniczy obsługuje większą liczbę pacjentów i oferują szeroki zakres usług medycznych, co jest możliwe dzięki pracy wielu specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że ustawa o działalności leczniczej nie definiuje podmiotu leczniczego. W zamian wskazuje na kategorie podmiotów, które mogą być podmiotami leczniczymi np.:

 • przedsiębiorcy – wszystkie formy prawne,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia, których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej. Sprawdź, jak założyć fundację jednoosobową.

Natomiast w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej właścicielem jest zazwyczaj jedna osoba – lekarz, który jednocześnie jest dostawcą usług medycznych, jak i osobą odpowiedzialną za prowadzenie biznesu. Ten rodzaj działalności często skupia się na obszarze specjalizacji lekarza, który pracuje samodzielnie lub z minimalną liczbą personelu, co daje mu dużą autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad pacjentami i prowadzenia praktyki.

Warto zauważyć, że obie formy organizacji mają swoje miejsce w systemie opieki zdrowotnej, a wybór między indywidualną praktyką lekarską a podmiotem leczniczym zależy od preferencji lekarza, zakresu usług, jakie chce on oferować oraz od lokalnych przepisów i struktury rynku zdrowia.

Już wiesz, jak założyć przychodnię lekarską. W razie wątpliwości na ten temat zachęcamy do skontaktowania się z naszymi radcami prawnymi, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.

Biznes plan przychodni lekarskiej – pomoc prawna

Otwarcie i prowadzenie przychodni lekarskiej wymaga nie tylko doskonałej wiedzy medycznej, ale również solidnego zrozumienia aspektów prawnych. Biznes plan przychodni lekarskiej z wyraźnym uwzględnieniem pomocy prawnej jest kluczowym krokiem w zapewnieniu sukcesu i bezpieczeństwa operacyjnego. Dlaczego pomoc prawna jest taka ważna i jak może wyglądać?

 • analiza przepisów prawnych – prawnik specjalizujący się w prawie medycznym przeprowadzi szczegółową analizę obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia przychodni lekarskiej. Będzie to obejmować przepisy dotyczące licencjonowania, zezwoleń, standardów opieki zdrowotnej, ochrony danych pacjentów itp.,
 • identyfikacja ryzyka prawno-biznesowego – prawnik wskaże potencjalne zagrożenia prawne związane z prowadzeniem przychodni lekarskiej i pomoże w opracowaniu strategii ich minimalizacji. Może to obejmować ryzyko związane z błędami medycznymi, naruszeniami przepisów dotyczących ochrony danych, sporami z pacjentami lub dostawcami usług medycznych,
 • tworzenie polityk i procedur zgodnych z prawem – na podstawie analizy przepisów prawnych prawnik pomoże w opracowaniu polityk i procedur działania przychodni, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami. Może to obejmować procedury dotyczące przechowywania i przetwarzania danych pacjentów, zarządzania ryzykiem, zapewnienia bezpieczeństwa medycznego,
 • przygotowanie umów i dokumentów – prawnik dla lekarza przygotuje niezbędne umowy i dokumenty prawne związane z prowadzeniem przychodni lekarskiej. Mogą to być umowy z personelem medycznym i administracyjnym, umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, umowy z dostawcami usług medycznych i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe,
 • reprezentacja w przypadku sporów prawnych – w razie potrzeby prawnik będzie reprezentował przychodnię w przypadku sporów prawnych, takich jak pozwy pacjentów, spory z ubezpieczycielami lub dostawcami usług medycznych. Będzie także udzielał porad prawnych i pomagał w rozwiązywaniu konfliktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak dobrze napisać biznes plan przychodni lekarskiej?

Aby stworzyć kompleksowy biznes plan dla przychodni lekarskiej, kluczowym krokiem jest przeprowadzenie analizy finansowej dotychczasowych wyników finansowych placówki medycznej. Ta krytyczna ocena umożliwia zidentyfikowanie trendów oraz ocenę efektywności prowadzonej działalności medycznej.

W pierwszej fazie analizy finansowej należy dokładnie przeanalizować przychody i koszty placówki medycznej z poprzednich okresów rozliczeniowych. Poprzez identyfikację głównych źródeł dochodu oraz wydatków, można uzyskać klarowny obraz dotychczasowej sytuacji finansowej. Warto również zwrócić uwagę na trendy w zakresie dochodów i kosztów, aby zidentyfikować wzorce oraz ewentualne problemy finansowe, które należy rozwiązać. Kolejnym istotnym aspektem jest ocena rentowności i wydajności placówki medycznej na podstawie analizy wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik zysku netto, wskaźnik rentowności, wskaźnik płynności finansowej itp.

Końcowym etapem tworzenia biznes planu jest przygotowanie prognozy finansowej dla placówki w przyszłości. Opracowanie takiej prognozy wymaga przeprowadzenia symulacji, która uwzględniać będzie różne scenariusze oraz przyszłościowe założenia dotyczące przychodów, kosztów i innych kluczowych czynników. Prognoza finansowa powinna obejmować rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych, co pozwala na realistyczną ocenę przyszłej sytuacji finansowej placówki. Regularne aktualizacje prognozy finansowej są również kluczowe, aby umożliwić dostosowanie strategii działania placówki do zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych.

Przeczytaj również – pieczątka lekarska wymogi.

Ile kosztuje sporządzenie biznes planu?

Koszt sporządzenia biznes planu dla przychodni lekarskiej może być różny w zależności od kilku czynników, takich jak rozmiar i złożoność placówki, stopień szczegółowości planu, doświadczenie i kwalifikacje osób zajmujących się jego opracowaniem, lokalizacja geograficzna oraz potrzeba skorzystania z zewnętrznych usług doradczych. Zazwyczaj cena takiej usługi oscyluje w granicach kilku tysięcy złotych, jednak po bardziej szczegółową wycenę zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.