Skuteczne sposoby na wypłatę pieniędzy spółki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem prowadzenia biznesu. Jednym z najważniejszych aspektów tego zarządzania jest wypłata pieniędzy ze spółki. Wybór odpowiedniej metody wypłaty środków może znacząco wpłynąć na sytuację finansową firmy oraz jej właścicieli. Dzisiaj przedstawimy skuteczne sposoby na wypłatę pieniędzy spółki.

 

Jak wypłacić pieniądze ze spółki?

Wypłacanie pieniędzy ze spółki może odbywać się na różne sposoby, w zależności od struktury prawnej przedsiębiorstwa, celów finansowych oraz indywidualnych potrzeb właścicieli. Istnieje kilka podstawowych metod, które pozwalają na efektywne przekazywanie środków z kasy firmy na prywatne konta właścicieli lub udziałowców, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze sposoby wypłaty pieniędzy ze spółki.

 

Umowa o pracę

Wypłacanie pieniędzy ze spółki za pomocą umowy o pracę jest jedną z najczęściej stosowanych metod, szczególnie gdy właściciele spółki pełnią funkcje zarządcze lub wykonawcze. Proces ten polega na zatrudnieniu właścicieli, udziałowców lub członków zarządu na podstawie umowy o pracę, co pozwala na regularne wypłacanie wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że od umowy o pracę należy płacić składki ZUS, składkę zdrowotną oraz podatek. W przypadku spółki z o.o. wiąże się to z wysokim opodatkowaniem, dlatego to rozwiązanie może nie być korzystne.

 

Dywidenda

Inną często stosowaną metodą przekazywania zysków ze spółki na rzecz jej udziałowców lub akcjonariuszy jest wypłata dywidendy. Proces ten jest stosunkowo prosty i przejrzysty, jednak wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych oraz procedur. Dywidenda może być wypłacona tylko z zysku netto, czyli po opodatkowaniu dochodu spółki.

Zgromadzenie wspólników (w przypadku spółki z o.o.) lub walne zgromadzenie akcjonariuszy (w przypadku spółki akcyjnej) musi podjąć uchwałę o podziale zysku, w której określona zostanie kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy oraz terminy i sposób jej wypłaty. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub w innej formie, jeśli tak przewiduje umowa spółki lub statut. Najczęściej dywidenda wypłacana jest w formie przelewu bankowego na konta wspólników lub akcjonariuszy.

Należy mieć świadomość, że stawka podatku dochodowego od dywidendy wynosi 19%.

 

Umowa najmu

Wypłata pieniędzy ze spółki za pomocą umowy najmu jest jednym z efektywnych sposobów, szczególnie gdy właściciele spółki posiadają nieruchomości lub inne mienia, które mogą być wynajmowane spółce, takie jak auta, maszyny czy inne urządzenia potrzebne do działania spółki. Ta metoda pozwala na uzyskanie dodatkowego dochodu przez właścicieli, a jednocześnie może być korzystna dla spółki pod względem podatkowym. Dochody uzyskane z najmu są opodatkowane ryczałtowo, co jest korzystne w przypadku wypłaty pieniędzy ze spółki.

Przeczytaj również, czy spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną.

 

Pożyczka

Wypłata pieniędzy ze spółki za pomocą pożyczki to jedna z metod, która może być stosowana przez właścicieli spółek w celu uzyskania środków finansowych. Pożyczka od spółki pozwala na tymczasowe przekazanie środków bez natychmiastowego obciążenia podatkowego, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio zorganizowana i zgodna z przepisami prawa.

Inną możliwością jest także pożyczenie pieniędzy spółce. Wtedy w razie potrzeby wspólnik może wypłacić dużą kwotę pieniędzy, która zostanie rozliczona jako zwrot pożyczki. Sporządź formalną umowę pożyczki, która określi warunki pożyczki, takie jak kwota, okres spłaty, oprocentowanie oraz inne istotne postanowienia. Upewnij się, że warunki pożyczki są rynkowe, zwłaszcza w zakresie oprocentowania, aby uniknąć potencjalnych zarzutów o działania nierynkowe ze strony organów podatkowych.

 

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie

Prowadząc spółkę, razem ze wspólnikami można ustalić odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu. Taka umowa powinna precyzyjnie określać warunki wynagrodzenia, zakres obowiązków, okres obowiązywania umowy oraz inne istotne postanowienia. W umowie należy wskazać wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto, ewentualne premie, dodatki oraz inne świadczenia. Ponadto, ważne jest, aby zawierała ona szczegółowy opis zadań i odpowiedzialności członka zarządu, co pozwoli na jasne określenie oczekiwań i obowiązków. Okres obowiązywania umowy powinien być jasno określony, wskazując, czy jest to umowa na czas określony, czy nieokreślony.

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie jest wolne od składek ZUS, jednak należy opłacić składkę zdrowotną w wysokości 9%. Jest ona potrącana z wynagrodzenia członka zarządu i opłacana przez spółkę.

 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Wypłata pieniędzy ze spółki za pomocą umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich to jedno z korzystnych rozwiązań. Dzięki tej metodzie można wypłacić wynagrodzenie za wykonanie konkretnego dzieła, które wiąże się z przeniesieniem praw autorskich na spółkę. Można w takim przypadku zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że podatek będzie naliczany od połowy wynagrodzenia, które należy się dzięki takiej umowie.

Aby taka umowa miała prawo bytu, należy stworzyć dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Może to być muzyka, grafika i każde dzieło, które jest stworzone przez człowieka, ma ustaloną formę oraz ma charakter twórczy i indywidualny.

Poznaj proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. krok po kroku.

 

Faktury wystawiane na firmę jednoosobową

Prowadzenie spółki nie wyklucza możliwości jednoczesnego prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma możliwość legalnie organizować i świadczyć usługi za pomocą własnej jednoosobowej firmy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, wspólnikiem czy członkiem zarządu innej spółki. W takiej sytuacji może on wystawiać faktury na usługi świadczone przez swoją firmę jednoosobową, co pozwala na elastyczne zarządzanie finansami oraz efektywne realizowanie różnorodnych projektów i zleceń, a także na legalną wypłatę pieniędzy ze spółki.

 

Koszta podróży i diety

Wypłacanie pieniędzy ze spółki za pomocą kosztów podróży i diety jest jednym z legalnych sposobów wynagradzania pracowników lub członków zarządu za poniesione wydatki związane z podróżami służbowymi. Koszty podróży mogą obejmować koszty biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, paliwa (w przypadku podróży samochodem służbowym), koszty zakwaterowania w hotelu lub innym miejscu noclegowym oraz koszty posiłków, które nie są pokryte przez diety.

Koszty podróży i diety mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu dla spółki, co zmniejsza podstawę opodatkowania. Osoba podróżująca zobowiązana jest do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z tytułu ewentualnych nadwyżek diet.

Skuteczne sposoby na wypłatę pieniędzy ze spółki mają kluczowe znaczenie dla zarządzania finansami i zachowania płynności działalności. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki spółki, jej potrzeb oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Niezależnie od wybranej formy, czy to wynagrodzenie za pracę, dywidendy, umowy o dzieło czy koszty podróży, konieczne jest ścisłe przestrzeganie prawa oraz prowadzenie transparentnej dokumentacji finansowej. Ważne jest również korzystanie z porad profesjonalistów, takich jak doradcy podatkowi i prawni, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami i optymalizację procesów wypłat.

Dowiedz się również, czy rozwiązanie spółki bez likwidacji jest możliwe.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.