Czy można pozwać spółkę w restrukturyzacji?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Proces restrukturyzacji spółki jest złożonym i wieloetapowym przedsięwzięciem, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i uniknięcie upadłości. W kontekście restrukturyzacji pojawia się wiele pytań prawnych, a jednym z najczęściej zadawanych jest kwestia możliwości dochodzenia roszczeń sądowych przeciwko spółce będącej w restrukturyzacji. Czy pozwanie spółki w restrukturyzacji jest możliwe?

 

Jak pozwać spółkę w restrukturyzacji?

Restrukturyzacja spółki to proces mający na celu poprawę jej sytuacji finansowej i operacyjnej, aby uniknąć upadłości. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwo wprowadza zmiany w swojej strukturze organizacyjnej, finansowej oraz prawnej, które mają na celu zwiększenie efektywności działania i przywrócenia rentowności.

Jak ten proces wpływa na wierzycieli? Czy pozwanie spółki w restrukturyzacji jest możliwe?

 

Czy można pozwać dłużnika w restrukturyzacji?

Pozwanie dłużnika będącego w restrukturyzacji jest możliwe, jednak proces ten podlega specyficznym przepisom i ograniczeniom wynikającym z prawa restrukturyzacyjnego. Celem tych regulacji jest ochrona dłużnika przed nadmiernym obciążeniem oraz umożliwienie mu przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji.

W trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego obowiązują pewne ograniczenia w dochodzeniu roszczeń przeciwko dłużnikowi:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – po otwarciu tego postępowania, możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jest ograniczona, a wszelkie sprawy dotyczące wierzytelności objętych układem są zawieszane,
  • przyspieszone postępowanie układowe – wszelkie egzekucje oraz nowe postępowania sądowe są wstrzymywane,
  • postępowanie układowe – wierzyciele mogą dochodzić roszczeń wyłącznie w ramach układu, a wszelkie postępowania sądowe są zawieszane,
  • postępowanie sanacyjne – najbardziej restrykcyjne postępowanie, w którym obowiązuje zakaz wszczynania i prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucji wobec dłużnika.

 

Czy po restrukturyzacji można ogłosić upadłość?

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji możliwe jest ogłoszenie upadłości, jeśli restrukturyzacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i spółka nadal będzie niewypłacalna. Upadłość konsumencka może być ogłoszona zarówno na wniosek samej spółki, jak i jej wierzycieli. Upadłość można ogłosić, jeśli spółka jest niewypłacalna, co oznacza, że nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub zobowiązania przekraczają wartość majątku.

Ogłoszenie upadłości ma szereg konsekwencji zarówno dla spółki, jak i jej wierzycieli. Spółka traci kontrolę nad swoim majątkiem, który przechodzi pod zarząd syndyka. Proces ten może skończyć się nawet likwidacją spółki. Dowiedz się, jak rozwiązać spółkę bez likwidacji. Wierzyciele natomiast mogą dochodzić swoich roszczeń z majątku spółki, ale ich zaspokojenie zależy od dostępnych środków. Upadłość może oznaczać, że wierzyciele nie odzyskają pełnej wartości swoich wierzytelności.

 

Czy spółka w restrukturyzacji może pozywać?

Tak jak możliwe jest pozwanie spółki w restrukturyzacji, tak spółka również ma prawo pozywać innych. Posiadanie zdolności procesowej, czyli zdolności do bycia stroną w postępowaniu sądowym, nie jest ograniczone przez fakt, że spółka znajduje się w procesie restrukturyzacji.

Pomimo że spółka jest w restrukturyzacji, jej zdolność do czynności prawnych pozostaje niezmieniona. Oznacza to, że spółka może zawierać umowy, podejmować zobowiązania oraz dochodzić swoich praw w sądzie. Zarząd spółki nadal pełni swoją funkcję, chyba że postępowanie restrukturyzacyjne przewiduje inny sposób zarządzania. Zarząd, działając w imieniu spółki, może inicjować postępowania sądowe w celu dochodzenia roszczeń spółki.

Rola prawnika w procesie pozwania spółki w restrukturyzacji jest kluczowa, ponieważ prawo restrukturyzacyjne jest złożone i wymaga precyzyjnego przestrzegania określonych procedur. Prawnik specjalizujący się w prawie restrukturyzacyjnym może udzielić kompleksowych porad dotyczących możliwości i zasadności pozwania spółki w restrukturyzacji. Pomoże ocenić, czy pozwanie jest najlepszą opcją w danej sytuacji oraz jakie są alternatywy.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.