Tomasz Oczkowski w gronie Arbitrów Lubelskiego Sądu Arbitrażowego

dodano: 20-03-2016

Z radością informujemy, iż dr hab. Tomasz Oczkowski został przyjęty do grona Arbitrów Lubelskiego Sądu Arbitrażowego.

Celem powołanego Lubelskiego Sądu Arbitrażowego jest promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zwłaszcza arbitrażu, rozstrzyganie sporów gospodarczych w możliwie najkrótszym czasie, z zachowaniem poufności postępowania i sprawniej niż w przypadku sporów rozstrzyganych przed sądami powszechnymi.

Rozstrzygnięcia Lubelskiego Sądu Arbitrażowego będą prawnie skuteczne i uznawane na całym świecie.