Konferencja Economy, Tax & Crime

dodano: 02-11-2016

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na Konferencję ECONOMY, TAX & CRIME, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem wydarzenia jest przybliżenie problemów prawa podatkowego związanych z oszustwami w sferze VAT i akcyzy, nierzetelnymi księgami podatkowymi i „kradzieżą” spółek kapitałowych. Konferencja jest wydarzeniem wyjątkowym z uwagi na połączenie wykładów teoretycznych z warsztatami.

Jednym z prelegentów będzie radca prawny dr hab. Tomasz Oczkowski, zaś warsztaty z zakresu weryfikacji i badania materiału dowodowego w sprawach o charakterze korupcyjnym oraz nadużyć menadżerskich poprowadzą przedstawiciele IBBC Group.

Zagadnienia problemowe będą analizowane zarówno od strony prawa podatkowego jak i prawa karnego (procesowego jak i materialnego). Konferencja ma na celu wymianę poglądów między przedstawicielami różnych środowisk, które mają zawodową styczność z przestępczością podatkową i gospodarczą.

Uczestnicy:

  • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości specjalizujący się w problemach przestępczości podatkowej i gospodarczej;
  • wybitni doradcy podatkowi;
  • zawodowi pełnomocnicy specjalizujący się w przestępczości gospodarczej i podatkowej;
  • przedstawiciele wywiadowni gospodarczych;
  • przedstawiciele Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej;
  • pracownicy akademiccy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora – Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.