iStock_000009239773XSmallTworzymy zgrany i zaangażowany w swoją pracę zespół. Doceniamy zarówno wiedzę, profesjonalizm i zdolność analitycznego myślenia, jak i osobowość prawnika.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany podjęciem pracy, odbyciem stażu bądź udziałem w programie praktyk studenckich prześlij CV wraz z listem motywacyjnym na adres kancelaria@posp.pl z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy/praktyki/stażu dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)”