ibbc

IBBC Group to wiodący w Europie Środkowo-Wschodniej specjaliści z zakresu kompleksowego zarządzania ryzykiem, w szczególności ryzykiem nieprawidłowości, nadużyć, braku zgodności oraz sytuacji kryzysowych. IBBC Group wraz z Seccredo, Securitasem i Pinkertonem tworzy grupę kapitałową.

Od lat zapewniają bezpieczeństwo realizacji działań biznesowych i pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, dostarczając firmom wszechstronnych rozwiązań analitycznych, operacyjnych, doradczych, a także prewencyjnych szkoleń, audytów i konsultacji.

IBBC Group specjalizuje się w usługach dotyczących wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, w tym defraudacji, kradzieży mienia, prania brudnych pieniędzy, korupcji, naruszenia kodeksu etyki i procedur wewnętrznych oraz nieprawidłowości w dostawach i przetargach. Ponadto wykonuje czynności związane z odzyskiwaniem oraz analizą danych elektronicznych i zajmuje się weryfikacją potencjalnych bądź obecnych pracowników pod kątem edukacji, kwalifikacji zawodowych i identyfikacji przeszłości kryminalnej.

Kancelaria i IBBC Group współpracują m. in. w ramach wykonywania kompleksowych audytów bezpieczeństwa.
Ponadto Kancelaria i jej Klienci korzystają ze wsparcia operacyjnego i analitycznego IBBC Group w prowadzonych postępowaniach i bieżącej działalności.
Więcej informacji o IBBC Group dostępne pod tym adresem.